Onze offerte is samengesteld uit de antwoorden die u heeft opgegeven in het formulier op onze website.
Onderstaand neem ik de vragen en antwoorden door, vervolgens volgt het behandel plan.

Opdracht

Aantal kleuren: 1 lichte kleur,mocht u toch nog 1 a 2 wanden in een andere kleur wensen kunnen wij dit voor u aanpassen.
Soort latex: Normale latex.

Totale oppervlakte (m2): {{m2}} m2

Indien u een mooie print als foto behang dan kunt u bekijken op www.noordwand.com
Deze verzorgen wij ook.

Ook verzorgen wij het spuiten van stuc plafonds/zolder kappen
Hiervoor kunt u contact opnemen met ons.

VEKA Stuc biedt u het volgende aan:

Afwerken van de behangklare wanden in uw nieuwe woning met Veka Stuc. Dit houdt in dat de behangklare wanden worden geschuurd en er een laag 200 grams gladde glasvlies / renovlies wordt aangebracht. Voor een naadloos eindresultaat worden eventuele naden tussen de banen geplamuurd;

• Langs het plafond, binnendeurkozijnen en inwendige hoeken wordt afgekit met crack-free kit;
• Standaard wordt het geheel voorzien van 1 laag Normale latex in 1 lichte kleur, en 2 accent kleuren.
• De uitwendige hoeken (dus ook langs ramen) worden op de wijze zoals bij Veka Stuc gebruikelijk: haaks en strak. In tegenstelling tot stucwerk hoeven radiatoren niet verwijderd te worden; Veka Stuc plakt en saust ca. 10 cm. achter de radiatoren langs. Uiteraard bent u vrij om de radiatoren er zelf af te halen zodat alles voorzien kan worden van Renovlies en latex.
• Het verwijderen van schakelaars en wandcontactdozen,trapleuningen en het terugplaatsen ervan wordt door de eigenaar zelf verwijderd en weer terug gezet.

De volgende condities zijn van toepassing:

• Betaling geheel na oplevering binnen 3 dagen na factuurdatum;
• De aangeboden prijs is een totaalprijs gebaseerd op het aantal m2 in de offerte en Incl. BTW.;
• Wijzigingen in Btw tarief wordt doorberekend.;
• In deze aanbieding is bij het bepalen van de meters uitgegaan van de door u op gegeven meters of uitgerekend door Veka Stuc.
• Meer en minder m2 wordt altijd verrekend mitst anders is afgesproken
• U krijgt 6 maanden garantie op de complete afwerking. Expliciet uitgesloten van garantie zijn scheurvorming door werking van de ondergrond of dilataties naden;
• Wij geven geen garantie op HSB wanden, houtskeletbouw en andere gevelbeplatingen. ;
• Renovlies/Glasvlies is ondergrond volgend, deze behang soorten maken de wanden niet vlak.
• De wanden zijn vlak en behangklaar opgeleverd zonder beton puisten of beton resten deze zijn namelijk niet vlak te schuren met de schuurmachine. De wanden worden door ons geschuurd, er wordt niet gestukadoord, gehakt, uitgevlakt, en dergelijken. uitwendige hoeken om gevel kozijnen of uitwendige hoeken van wanden stucadoren wij niet haaks of rond af, de aannemer moet dit `strak` haaks of rond opleveren. Leidingen of overgangen die zichtbaar zijn nadat wij het werk hebben afgerond worden door ons niet kosteloos hersteld.
• Eventuele beton puisten in de wand kunnen wij niet weg schuren, nadat wij het werk hebben afgerond worden deze beton puisten niet kosten loos hersteld. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever als het stoort.
• Als Veka Stuc vind dat de wanden niet goed behangklaar zijn kunnen wij in overleg met de klant een meerwerk in rekening brengen om de wanden te herstellen/netjes maken zodat het behang aangebracht kan worden.
• Wanden die gemaakt zijn uit meerdere platen moeten voor het optimale resultaat overgestuct worden. Deze wanden zijn namelijk nooit 100% vlak waardoor de overgang van plaat naar plaat zichtbaar kan zijn na onze werkzaamheden. Veka stuc kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld nadat onze werkzaamheden afgerond zijn.
• De wanden worden altijd afgewerkt met een verfroller, dit laat een structuur achter op de wanden;
• Wij werken de wanden af tot een maximale hoogte van 4 meter, daarboven worden extra kosten in rekening gebracht voor tijdsverlies. Inhuren van klim materialen moet door de klant verzorgt worden.;
• Kleurverschil en/of structuurverschil tussen plafond en wand geven geen reden tot reclamatie net als kleurverschillen bij gemengde kleuren ten opzichte van de kleurenstalen. Wij laten de kleuren mengen in onze eigen latex, bij kleur verschil worden deze wanden niet kosteloos overgeschilderd door Veka Stuc.
• De woning is voorzien van functionerende verwarming of gedurende voor- en naseizoen en winterperiode voorzien van tijdelijke verwarming wanneer het verwarmingssysteem is uitgeschakeld (bijvoorbeeld bij aanleggen vloerverwarming);
• In de woning is stromend water, elektra en een werkend toilet aanwezig;
• Aangezien er achter / rondom / naast de CV ketel/ mechanische ventilatie unit / leidingen niet kan worden afgewerkt, werken wij de gehele wand van de installatie van boven naar beneden niet af met Renovlies of latex.

• De woning is bereikbaar en leeg (geen vloeren afplakken) en gedurende ca. 1 werkweek vanaf start werkzaamheden exclusief tot onze beschikkingen. De wandafwerking kan dus in één gang worden aangebracht, voordat andere disciplines werkzaamheden verrichten. Eventuele werkzaamheden van derden in goed overleg (dus geen tegels slijpen in de woning, stof maken op andere wijze).
• Wij gaan ervan uit dat er geen plinten aanwezig zijn. Afkitten en afplakken van vloer plinten wordt extra in rekening gebr.
• Onze werktijden zijn van 07.00 uur tot 17.00 uur.
• Een dag voordat de werkzaamheden worden afgerond laten wij u weten wanneer we denken klaar te zijn. Het is belangrijk dat er op dat moment een gemachtigde aanwezig is om de oplevering uit te voeren. Op dat moment kunnen de werkzaamheden worden bekeken en opgeleverd.
• Ondanks dat we met speciaal afplaktape en zorgvuldigheid de kozijnen van uw woning afplakken, kan het zijn dat er verf loslaat bij het verwijderen van de tape. Dit komt doordat er watergedragen verf wordt toegepast welke een minder sterke hechting aan de kozijn kan hebben. Eventuele reparatie hiervan is voor rekening van de opdrachtgever, onvoldoende hechting valt buiten onze risicosfeer.
• Indien u besluit het risico te nemen om de vloer / keuken / en dergelijke voor het aanbrengen van de wanden te laten plaatsen, dan bent u verantwoordelijk voor het afdekken van genoemde onderdelen. Het is belangrijk dat er met stucloper wordt afgedekt en niet bijvoorbeeld met plastic, in verband met loslaten / beschadigen tijdens de werkzaamheden. Veka Stuc. sluit op voorhand aansprakelijkheid met betrekking tot beschadigingen aan genoemde onderdelen uit, in overleg is hier ook niet van af te wijken.
• Bij de grote schoonmaak voor bewoning kan u nog behanglijmresten / spatten van de sausrollen tegenkomen.Wij plakken vensterbanken en de zijkanten van de trappen af en proberen zorgvuldig te werken. Lijm, stof en verfresten op de vloeren zijn echter niet te voorkomen. Om het verse werk niet te beschadigen met stof kan dit niet door ons verwijderd worden. Bij het eventueel sausen van de onderzijde van de dakkap gaan wij ervan uit dat alle naden tussen de dakplaten zijn afgetimmerd. Spijkergaatjes worden geplamuurd, zichtbare naden kan ook op eigen risico. Het ontstaan van scheuren op deze naden is bijna onoverkoombaar en daarom uitgesloten van garantie (naden kunnen beter afgetimmerd worden). Slaat de dakkap door na het schilderen dan moet dit geisoleerd worden â‚€4,- per m2.
• Gratis voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Parkeerkosten worden één op één doorberekend.